close icon
success Dank je!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op

background image

Brandstofverbruik speelt een belangrijke rol binnen de complexe transportsector. Het gaat namelijk niet alleen om de weg van A naar B, maar ook om de kosten die elke kilometer met zich meebrengt. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het belang van brandstof voor vrachtwagens en hoe deze behoefte het bedrijfsresultaat beïnvloedt. Dit alles wordt toegelicht middels waardevolle inzichten van experts uit de transportsector. 

 

Gemiddeld brandstofverbruik

In de transportsector is het gemiddelde brandstofverbruik van vrachtwagens een cruciaal kengetal. Over het algemeen verbruikt een standaard vrachtwagen tussen de 28 en 40 liter diesel per 100 kilometer. Dit kan echter variëren. De lading van de vrachtwagen, de grootte, de wegomstandigheden en het soort route (heuvelachtig of vlak terrein) spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het verbruik. Euro 6-vrachtwagens, die bekendstaan om hun efficiëntie, hebben eveneens andere verbruikspatronen. Een goed begrip van deze cijfers  is essentieel voor de logistieke planning en het kostenbeheer in de transportsector. 

 

Kosten per kilometer?

Het berekenen van de kosten per kilometer van een vrachtwagen is een genuanceerd proces. Het omvat verschillende factoren die verder reiken dan alleen het brandstofverbruik. Het eerste onderdeel wordt gevormd door de brandstofkosten, die afhankelijk zijn van de brandstofefficiëntie van de vrachtwagen en de actuele dieselprijzen. Als een vrachtwagen bijvoorbeeld gemiddeld 30 liter per 100 kilometer verbruikt en diesel 1,5 euro per liter kost, komen de brandstofkosten neer op 45 euro per 100 kilometer ofwel 0,45 euro per kilometer. 

 

Naast het brandstofverbruik wordt ook het onderhoud, dat varieert afhankelijk van het type voertuig en het gebruik, meegerekend. Eveneens worden de verzekeringskosten, die worden beïnvloed door factoren zoals dekking en schade, in de berekening meegenomen. Tot slot is de afschrijving onderdeel van het proces.  Zo wordt het waardeverlies van de vrachtwagen na verloop van tijd weerspiegeld. Deze kosten, gecombineerd met de brandstofkosten, geven een volledig beeld van de totale kosten per kilometer. De balans is complex en vereist zorgvuldige afwegingen om de economische efficiëntie van transportactiviteiten te garanderen. 

 

Brandstofverbruik van bestelwagens

Het brandstofverbruik van bestelwagens hangt af van het model en het gebruik. Doorgaans verbruiken kleinere bestelwagens ongeveer 11 liter diesel per 100 kilometer. Dit verbruik kan echter variëren afhankelijk van de grootte van de bestelwagen, het motortype, de lading en de wegomstandigheden. Grotere bestelwagens verbruiken normaal gesproken meer brandstof, met name wanneer deze zwaar beladen zijn of in moeilijke omstandigheden rijden, zoals heuvelachtig terrein of stadsverkeer. Voor bedrijven die gebruikmaken van bestelwagens is inzicht in deze schommelingen cruciaal om de brandstofefficiëntie te optimaliseren en de kosten effectief te beheren.

Factoren die brandstofverbruik beïnvloeden

De brandstofefficiëntie van vrachtwagens is afhankelijk van meerdere factoren. Het type vrachtwagen en motor, het gedrag van de bestuurder, het gewicht van de lading en regelmatig onderhoud zijn hierbij van groot belang. De verschillende elementen beïnvloeden stuk voor stuk het brandstofverbruik van een vrachtwagen, het totale aantal afgelegde kilometers en de bedrijfskosten.

 

Type vrachtwagen en motor

Het brandstofverbruik wordt in sterke mate bepaald door het type vrachtwagen en de motor. Elk soort vrachtwagen, van zware vrachtwagens tot lichte bestelwagens, heeft een eigen doen en laten wat betreft brandstof. Ook het type motor – of het nu robuuste dieselmotoren zijn voor lange afstanden of kleinere benzinemotoren voor korte ritten – speelt een cruciale rol. Het draait hierbij echter niet alleen om de afmetingen. Zo zijn moderne motoren ontworpen om een balans te vinden tussen kracht en efficiëntie. Deze combinatie van het type vrachtwagen en de technologie van de motor bepaalt hoeveel brandstof wordt verbruikt, wat het een belangrijke overweging maakt voor iedereen in de transportsector.

 

Rijgedrag van bestuurders

De kunst van het rijden – hoe soepel een bestuurder optrekt, remt en schakelt – is van directe invloed op de brandstofefficiëntie van de vrachtwagen. Het draait hierbij niet alleen om de techniek, maar ook om de relatie van de bestuurder met het voertuig. Een bestuurder die de nuances van de vrachtwagen begrijpt en daarnaast efficiënt rijdt, kan het brandstofverbruik aanzienlijk verlagen. Deze combinatie van vaardigheden, kennis en techniek is onmisbaar bij het optimaliseren van het brandstofverbruik in de dynamische transportsector. 

 

Gewicht en belading

Het gewicht en de belading van een vrachtwagen bepalen in grote mate het brandstofverbruik. Hoe zwaarder de lading, hoe meer motorvermogen vereist  is, wat leidt tot een hoger brandstofverbruik. Het is als een zware rugzak: hoe meer gewicht u draagt, des te meer moeite het kost. Dit eenvoudige principe is ook van toepassing op vrachtwagens. Naarmate het gewicht en de lading toenemen, wordt er meer van de motor gevraagd. Hierdoor wordt het brandstofverbruik beïnvloed. Het belang van efficiënt beladen voor het verlagen van de brandstofkosten en het verbeteren van de prestaties op de weg wordt hierdoor bevestigd.

Onderhoud van vrachtwagens

Een regelmatig onderhoud van de vrachtwagen is van essentieel belang om het brandstofverbruik te optimaliseren. Goed onderhouden vrachtwagens rijden efficiënter, net als een goed geoliede machine. Hieronder vallen regelmatige controles van de motor, een goede bandenspanning en het in topconditie houden van de systemen van de vrachtwagen. Achterstallig onderhoud kan leiden tot een lagere brandstofefficiëntie, daar een vrachtwagen in slechte staat meer energie nodig heeft om te functioneren. Regelmatig onderhoud verlengt niet alleen de levensduur van de vrachtwagen, maar speelt ook een fundamentele rol in het brandstofverbruik, wat het tot een onmisbare taak maakt in de transportsector.

 

Overige factoren

Daarnaast zijn er nog verschillende andere factoren die het brandstofverbruik van vrachtwagens beïnvloeden. Denk hierbij aan de omgeving, zoals de windweerstand en het terrein. Hierbij kunnen heuvelachtige landschappen het brandstofverbruik verhogen. Weersomstandigheden, in het bijzonder extreme temperaturen, kunnen ook van invloed zijn op de brandstofefficiëntie. Daarnaast speelt het aerodynamische ontwerp van de truck een rol. Een meer gestroomlijnde vorm kan namelijk het brandstofverbruik verminderen. Tot slot heeft ook de staat van de weg een effect op de brandstofefficiëntie: gladdere oppervlakken zorgen voor een efficiëntere rit. Al deze factoren samen brengen het brandstofverbruik van een vrachtwagen teweeg.

 

Brandstofverbruik verminderen

Om wagenparken zuiniger te laten rijden, kan het inzetten van Linqo’s geautomatiseerde oplossingen een doorbraak vormen. Met behulp van Eco-Drive, een systeem dat is ontworpen om zuinige rijgewoonten te bevorderen, leren bestuurders hoe zij efficiënter kunnen rijden. Daarnaast houdt de zogenaamde Fuel Monitoring & Control het verbruik nauwkeurig bij, om zo te kunnen bepalen waar optimalisatie mogelijk en noodzakelijk is. Door deze innovatieve tools te bundelen, zijn managers in staat de activiteiten binnen het wagenpark te optimaliseren, wat leidt tot een duidelijke vermindering van het brandstofverbruik. Voor meer informatie over deze oplossingen verwijzen wij u graag naar Linqo’s Eco-Drive en Fuel Monitoring & Control pagina’s.