close icon
success Dank je!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op

background image

Bijtelling is een belastingregeling die van toepassing is wanneer een auto van de zaak of een leaseauto voor privédoeleinden wordt gebruikt. Deze regeling beschouwt het privégebruik van een auto van de zaak als extra belastbaar inkomen, wat bij uw reguliere loon wordt opgeteld. Dit artikel beschrijft in detail hoe u uw bijtelling kunt berekenen, wanneer deze betalingen moeten worden gedaan en wat dit betekent voor uw salarisstrook. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van hoe u bijtelling binnen uw belastbaar inkomen kunt beheren en plannen. 


Definitie van bijtelling

Bijtelling is de aanvullende belasting die wordt geheven over het privégebruik van een auto van de zaak of een leaseauto. Deze belasting wordt toegepast op particulieren die hun auto van de zaak gebruiken voor privéactiviteiten boven de vastgestelde limiet van 500 kilometer per jaar. Als u uw bedrijfswagen meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt, wordt de waarde van dit gebruik beschouwd als loon in natura. Deze waarde wordt vervolgens opgeteld bij uw brutoloon, waardoor uw belastbaar inkomen stijgt. Werknemers, zelfstandigen en bedrijfseigenaren die een auto van de zaak hebben, moeten deze belasting betalen. Het is belangrijk voor iedereen die een bedrijfsauto bezit om deze financiële verplichting te begrijpen, zodat zij hun totale belastbare inkomen nauwkeurig kunnen berekenen en zich kunnen voorbereiden op de bijbehorende fiscale verantwoordelijkheden.

Berekening van bijtelling

Bij de berekening van bijtelling voor het gebruik van een auto van de zaak of een leaseauto spelen verschillende factoren een rol die de fiscale druk op de werknemer of de bedrijfseigenaar bepalen. Het hoofdonderdeel is de cataloguswaarde van de auto, die de verkoopprijs van de auto omvat. Dit is inclusief btw en andere belastingen die van toepassing zijn op het moment van aankoop.

Tarieven. Het percentage dat wordt toegepast, hangt grotendeels af van de CO2-uitstoot van de auto. Dit zijn de standaardregels voor het berekenen van de bijtelling:

 1. Standaardtarief. Er geldt een vast tarief ter hoogte van 22% van de cataloguswaarde voor de meeste voertuigen.
 2. Milieuvriendelijke auto’s. Voor groene voertuigen gelden lagere tarieven, die bedoeld zijn om het gebruik van minder vervuilende auto’s te bevorderen:
  • Elektrische voertuigen. Voor volledig elektrische voertuigen is een gereduceerd tarief beschikbaar, dat in de loop van de tijd geleidelijk toeneemt naarmate het overheidsbeleid verandert. In 2024 zou het tarief voor elektrische voertuigen bijvoorbeeld 16% kunnen zijn tot een bepaalde cataloguswaarde, waarna de rest belast wordt tegen het standaardtarief van 22%.
  • Voertuigen op waterstof en zonne-energie. Deze auto’s profiteren vaak van hetzelfde gereduceerde tarief als elektrische auto’s dankzij hun verwaarloosbare CO2-uitstoot.

Berekening. Om de bijtelling te berekenen die u per maand of per jaar verschuldigd bent, volgt u deze stappen:

 • Bepaal de cataloguswaarde van het voertuig.
 • Voer het juiste percentage in op basis van de CO2-uitstoot en het type voertuig.
 • Het resulterende cijfer geeft het jaarlijkse belastbare voordeel dat aan uw inkomen wordt toegevoegd, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse belasting kan worden berekend op basis van uw inkomstenbelastingtarief.

Stel bijvoorbeeld dat de cataloguswaarde van een elektrische bedrijfsauto €40.000 is en het tarief voor het jaar is vastgesteld op 16% voor de eerste €30.000 en 22% voor de resterende €10.000, dan zou de berekening als volgt zijn:

€30.000 x 16% = €4.800

 

Wat is netto bijtelling?

Netto bijtelling betreft de feitelijke verhoging van uw nettoloon als gevolg van het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden, na aftrek van belastingen. Dit is in tegenstelling tot de bruto bijtelling, wat het totaalbedrag is dat aan uw salaris wordt toegevoegd vóór de belasting. Voor het berekenen van de netto bijtelling vermenigvuldigt u de bruto bijtelling (een percentage van de cataloguswaarde van de auto) met uw inkomstenbelastingtarief. Als uw bruto bijtelling bijvoorbeeld €7.000 is en uw belastingtarief 30% bedraagt, dan zou uw netto bijtelling €2.100 zijn. Dit nettobedrag geeft de werkelijke kosten weer die op de loonstrook worden vermeld.

Hoe betaalt u bijtelling?

Bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak of leaseauto wordt verrekend via de loonheffing. Dit betekent dat uw werkgever de belasting automatisch inhoudt op uw maandsalaris. Doorgaans worden deze aanpassingen elke loonperiode doorgevoerd, zodat de verschuldigde belastingen over dit voordeel stapsgewijs over het jaar worden betaald. Dit proces vereenvoudigt de naleving van de belastingwetgeving door de belastingdruk over elke maand te spreiden.


Wanneer betaalt u geen bijtelling?

In sommige gevallen hoeft u geen bijtelling te betalen voor een bedrijfswagen of leaseauto. Deze uitzonderingen zijn onder andere:

 1. Minimaal privégebruik. Indien u de auto van de zaak minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt, bent u vrijgesteld van deze belasting.
 2. Bewijs van zakelijk gebruik. Een uitvoerige administratie, zoals een gedetailleerd logboek van zakelijke ritten dat bewijst dat de auto uitsluitend voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, kan u van extra belastingen vrijstellen.
 3. Speciale voertuigen. Voertuigen die om technische redenen niet geschikt zijn voor privégebruik kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling. Denk hierbij aan bepaalde soorten bedrijfsvoertuigen die expliciet zijn uitgerust voor werkgerelateerde taken. 
 4. Bedrijfsbeleid. Sommige bedrijven dekken de kosten van extra belastbaar inkomen als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden, wat betekent dat de werknemer niets uit eigen zak hoeft te betalen.

In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang om een nauwkeurige administratie bij te houden en, waar nodig, officiële verklaringen op te stellen om de vrijstelling aan de belastingdienst te kunnen rechtvaardigen.


Bijtelling vermijden door ritten te registreren

Door uw ritten correct te registreren, kunt u voorkomen dat u extra belasting moet betalen voor het privégebruik van een bedrijfs- of leaseauto. Door zowel zakelijke kilometers als privékilometers nauwkeurig bij te houden, kunt u ervoor zorgen dat u onder de drempel van 500 kilometer voor privégebruik blijft. Een uitgebreid ritregistratiesysteem als Linqo maakt dit proces een stuk eenvoudiger.

Met de digitale oplossing voor rittenregistratie van Linqo wordt de anders handmatige en tijdrovende ritregistratie geautomatiseerd. Dit systeem stelt werknemers in staat om zakelijke en persoonlijke ritten efficiënt te beheren, zodat de belastingregels worden nageleefd. Na installatie van Linqo’s app ontvangen gebruikers nauwkeurige rapporten op basis van de verzamelde gegevens, die helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Dit onderscheid is essentieel om onnodige belastingen en mogelijke boetes te vermijden.

De voordelen van het gebruik van een ritregistratiesysteem zijn onder andere:

 • Tijdbesparing. Registreer ritten automatisch zonder handmatige invoer en bespaar zo kostbare tijd.
 • Gebruiksgemak. Beheer ritten met slechts een paar klikken op uw mobiele telefoon.
 • Informatiestructuur. Verzamel alle ritgegevens op één plek voor eenvoudige toegang en analyse.
 • Voertuigbeheer. Blijf op de hoogte van de probleemstatus per voertuig via online meldingen.

Het gebruik van een dienst als Linqo draagt niet alleen bij aan het naleven van de belastingwetgeving door een betrouwbare en efficiënte manier te bieden om privé- en zakelijk gebruik van elkaar te scheiden. Het voorziet uw voertuigvolgsysteem namelijk ook van een extra laag van precisie en veiligheid. Met deze uitgebreide aanpak kunt u het heffen van extra belastbaar inkomen op doeltreffende wijze voorkomen, terwijl de nauwkeurigheid en veiligheid van uw gegevens van hoge kwaliteit blijven.