close icon
success Dank je!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op

background image

Het hebben van een rittenregistratiesysteem heeft vele voordelen. Je hoeft niet meer handmatig alle ritten te noteren, maar alle noodzakelijke informatie wordt automatisch opgeslagen. Hierbij gaat het ook om privacy gevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan bezochte adressen en tijdstippen van alle ritten en bezoeken. Hoe ga je hier als werkgever mee om en hoe zorg je ervoor dat je aan de eisen van de AVG voldoet? Wij leggen het uit!

Wat houdt het AVG in?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van toepassing. In deze wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens vastgelegd. Bedrijven en organisaties mogen niet meer persoonsgegevens verwerken en gebruiken dan noodzakelijk is en moeten hiervoor altijd een goede reden hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of bedrijven zich aan de wet houden en kan boetes uitdelen.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

Volgens de AVG is een persoonsgegeven informatie die direct over iemand gaat, of naar die persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens, zoals naam, adres of woonplaats. Maar ook telefoonnummers of postcodes met huisnummers vallen hieronder. Gevoelige gegevens zoals ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze informatie is door de AVG wet extra beschermd.

Vragen voor de AVG vastleggen

Er moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden in lijn met de AVG. Er zijn een aantal standaardvragen die elk bedrijf moet vastleggen, het gaat om afspraken tussen de werkgever en elke individuele werknemer in het bezit van een zakelijke auto. De vragenlijst bestaat onder andere uit vragen zoals, is er een noodzaak? Wat doet de werkgever met de gegevens? Is de privacy van werknemers gewaarborgd? Worden privékilometers volledig afgeschermd? Als dit alles wordt vastgelegd mag er gebruik worden gemaakt van een kilometerregistratiesysteem en is dit in lijn met de AVG.

Welke persoonlijke informatie wordt verzameld in een rittenregistratie?

In een rittenregistratie staat veel persoonlijke informatie. Het gaat hierbij om start- en stopadressen, data en tijdstippen, maar ook om wie er in de auto zat. Ook de gereden routes en snelheid worden vastgelegd. Het is dus belangrijk om hier als werkgever zorgvuldig mee om te gaan. Over het opslaan en het gebruik van persoonlijke informatie maken werkgevers en werknemers onderling afspraken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een privacyregeling.

Wat is een privacyregeling?

In een privacyregeling kunnen werkgevers en werknemers afspraken rondom deze persoonlijke informatie vastleggen. Deze privacyregeling zorgt ervoor dat bestuurders weten welke data er verzameld wordt, wie de data kan inzien en met welk doel de informatie wordt verzameld. In een privacyregeling staat ook dat alleen informatie rondom zakelijke ritten verwerkt worden. Gegevens over privéritten moeten worden afgeschermd. Een privacyregeling kan een apart document zijn, of een onderdeel van het leasecontract.