close icon
success Dank je!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op

background image

Het besturen van een voertuig met een digitale tachograaf zonder bestuurderskaart is over het algemeen verboden en kan leiden tot flinke boetes. De regelgeving moet strikt worden nageleefd, maar in specifieke situaties gelden bepaalde uitzonderingen. Ontdek de belangrijkste regels, uitzonderingen en mogelijke gevolgen van rijden zonder bestuurderskaart in onze uitgebreide handleiding. Hieronder vindt u meer informatie over wanneer u wettelijk mag rijden zonder bestuurderskaart en hoe u op de juiste manier met dergelijke situaties omgaat.


Wat is een bestuurderskaart en waarom is deze nodig?

Bestuurderskaarten zijn een essentieel digitaal onderdeel van voertuigen met een tachograaf, voornamelijk bussen en vrachtwagens. Gegevens zoals gereden kilometers, rijtijden, afstanden en soorten ritten worden nauwkeurig geregistreerd en zijn direct gekoppeld aan de bestuurder. Met deze kaart kan de naleving van de voorschriften op het gebied van rij- en rusttijden door de autoriteiten worden gewaarborgd. De kaart is niet alleen een hulpmiddel om toezicht te houden; het is wettelijk verplicht om de door de tachograaf geregistreerde activiteiten te valideren. Hierdoor is de kaart van cruciaal belang voor zowel de wettelijke status van de bestuurder als de verkeersveiligheid. Zonder deze kaart riskeren bestuurders aanzienlijke boetes en straffen.

 

Situaties waarin rijden zonder bestuurderskaart is toegestaan

De algemene regelgeving schrijft het gebruik van een bestuurderskaart voor wanneer een voertuig met een digitale tachograaf wordt bestuurd, maar er zijn uitzonderingen waarbij het is toegestaan om zonder kaart te rijden. Deze uitzonderingen betreffen meestal situaties van verlies, diefstal of beschadiging van de kaart. In dergelijke gevallen mogen bestuurders tot vijftien dagen zonder kaart verder rijden, in afwachting van een vervangende kaart.

1. Melding en vervanging. Na het ontdekken dat de bestuurderskaart verloren of gestolen is, moet de bestuurder dit onmiddellijk melden en een vervangende kaart aanvragen. Dit kan over het algemeen in heel Europa worden gedaan via lokale vervoersautoriteiten of daartoe aangewezen websites.

2. Registratie en bewijs. Tijdens de overgangsperiode zonder kaart moeten bestuurders hun rij- en rusttijden handmatig documenteren. Dit wordt gedaan door aan het begin en einde van elke rit een afdruk te maken van de digitale tachograaf. Deze uitdraaien dienen het volgende te bevatten:

  • De naam en handtekening van de bestuurder.
  • De datum en tijd van de afdruk.
  • Details van rijtijden, overige werkzaamheden, beschikbaarheid en rusttijden.

3. Procedures voor het afdrukken.

  • Bij aanvang van de rit. Maak een afdruk met de begintijd, de identificatie van de bestuurder (naam en kaartnummer of rijbewijsnummer) en de beoogde activiteiten voor de rit.
  • Na afloop van de rit. Maak een andere afdruk met alle activiteiten die tijdens de rit zijn voltooid. Het is belangrijk om alle details te registreren die niet automatisch door de tachograaf worden vastgelegd.

Deze uitdraaien vervangen tijdelijk de digitale gegevens die normaal op de bestuurderskaart worden opgeslagen. Ze vormen dan ook een wettelijke registratie van de naleving van de richtlijnen rondom rij- en rusttijden. Het is noodzakelijk om deze documenten nauwkeurig in te vullen en te bewaren, omdat ze bij inspecties of controles nodig kunnen zijn om na te gaan of de transportvoorschriften worden nageleefd.

Het niet naleven van deze procedures kan leiden tot hoge boetes en kan bovendien de professionele reputatie van een bestuurder schaden. Zorg er daarom altijd voor dat u volledig op de hoogte bent van de specifieke vereisten en procedures in uw rechtsgebied, of raadpleeg indien nodig een expert op het gebied van naleving van transportregels.

Verlies, diefstal of beschadiging van de bestuurderskaart

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een bestuurderskaart is het belangrijk snel te handelen om aan de regelgeving te blijven voldoen en mogelijke boetes te vermijden:

  1. Direct melden. Licht de relevante autoriteiten of de uitgevende instantie in over het verlies of de schade om het proces op gang te brengen.
  2. Vervanging aanvragen. Vraag zo snel mogelijk een nieuwe bestuurderskaart aan om de periode zonder geldige kaart zo kort mogelijk te houden.
  3. Gegevens bijhouden. Totdat de nieuwe kaart arriveert, moet u handmatig een gedetailleerd verslag bijhouden van de rij- en rusttijden met behulp van de afdrukfunctie van de digitale tachograaf.

Door deze stappen te volgen, voldoet u aan de wettelijke vereisten en kunt u uw ritten voortzetten.

 

Gevolgen van rijden zonder bestuurderskaart

Rijden zonder bestuurderskaart kan leiden tot zware juridische straffen, waaronder aanzienlijke boetes. De verplichting van een bestuurderskaart is een belangrijk onderdeel van de regelgeving van de Europese Unie, die ervoor zorgt dat bestuurders zich houden aan de verplichte rust- en werkperiodes. Dit bevordert de verkeersveiligheid en zorgt voor rechtvaardige arbeidsomstandigheden.

Voor wagenparkbeheerders die dergelijke boetes willen voorkomen en de naleving beter willen beheren, biedt Linqo betrouwbare oplossingen om het gegevensbeheer van tachografen te vereenvoudigen en de naleving van de Europese regelgeving te garanderen. 

Het naleven van de regelgeving inzake tachografen door het bezit van een geldige bestuurderskaart is niet alleen belangrijk om boetes te voorkomen, maar ook om de veiligheid en efficiëntie van transportactiviteiten te waarborgen.