4,9 29 reviews

Offerte aanvragen

Zdalny odczyt tachografu – jakie korzyści niesie dla właścicieli firm i pracowników?

Zgodnie z aktualnymi przepisami dane z tachografu należy odczytywać co najmniej raz na 90 dni. Odczyt karty kierowcy przeprowadza się co 28 dni. Niegdyś dopełnienie wymaganych prawem obowiązków wiązało się z koniecznością ustalenia terminu, w którym wszystkie pojazdy będą znajdować się w bazie. Obecnie w firmach transportowych powszechnie wykorzystuje się zdalny odczyt tachografu, który można przeprowadzić w dowolnym momencie, niezależnie od lokalizacji poszczególnych pojazdów.

Jakie dane pobieramy za pomocą zdalnego odczytu tachografu i sczytania karty kierowcy?

Odczyt tachografu możesz przeprowadzić za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Cały proces polega na włożeniu karty autoryzacyjnej do niewielkiego czytnika i wysłaniu odpowiedniego zlecenia. “Sczytywanie tacho” nie tylko pomoże Ci działać zgodnie z prawem. Warto potraktować tę czynność jako łatwy sposób dostępu do dokładnych danych pomagających sprawnie organizować pracę w przedsiębiorstwie.

Sczytanie tachografu i karty kierowcy da Ci takie informacje, jak:

  • numer VIN,
  • numer rejestracyjny,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • numer karty kierowcy (i informacja, czy karta znajduje się aktualnie w tachografie),
  • tryb pracy osoby kierującej pojazdem,
  • kierunek ruchu pojazdu,
  • aktualna prędkość (z alertem o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości),
  • prędkość obrotowa silnika,
  • limit czasu pracy kierowcy,
  • łączny przebieg pojazdu.

Dzięki zdalnemu odczytowi w każdej chwili możesz uzyskać istotne wskazówki odnośnie liczby przepracowanych przez Twoich kierowców godzin w danym tygodniu i miesiącu. Jest to więc świetne narzędzie kontroli realizacji zadań zgodnie z wymogami prawa pracy. Korzystając z nich, możesz na bieżąco aktualizować rozdzielanie zleceń pomiędzy pracowników, zamiast na koniec danego okresu rozliczeniowego w panice dostosowywać grafik do przepisów.

Zdalne sczytywanie danych z tachografu to ułatwienie dla przedsiębiorcy.

Wprowadzając możliwość zdalnego odczytu tachografu w swoim przedsiębiorstwie, masz pewność, że zebrane dane będą zgodne z rzeczywistością. Wykluczasz w ten sposób możliwość nadużyć poprzez manipulację parametrami. Za bezprawne działania, mające na celu zafałszowanie wskazań tachografu, grożą dotkliwe kary finansowe. Pojazd, w którym doszło do oszustwa, może być też zatrzymany, co spowodowałoby sporą dezorganizację w realizacji zaplanowanych zleceń i dodatkowe koszty.

Kary grożą także za niedopilnowanie terminów sczytania tachografu i karty kierowcy. Tymczasem zdalny odczyt można zautomatyzować. Samodzielnie określasz, co ile dni Twój system będzie zbierał niezbędne informacje. Uzyskane w ten sposób raporty zapisywane są w formie cyfrowej i stanowią dokumentację niezbędną na wypadek ewentualnej kontroli.

Sczytywanie tachografu na bieżąco to także spore korzyści dla każdej osoby zatrudnionej.

Firmy, w których wprowadzono automatyczne sczytywanie karty kierowcy i tachografu, są też pozytywnie postrzegane przez pracowników. Prawo pracy w Polsce jasno określa, ile godzin może przepracować osoba zatrudniona na konkretnej umowie. W Kodeksie Pracy wskazane są też wymagane przerwy pomiędzy wykonywaniem obowiązków służbowych. Niestety wielu pracodawców wciąż jeszcze próbuje omijać przepisy, nadużywając dobrej woli zatrudnianych przez siebie osób.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zdalny odczyt tachografu w pojeździe transportowym, dają tym samym jasny sygnał, że mają uczciwe zamiary. Planując zadania w oparciu o nowoczesne technologie pomiarowe, zapewniają swoim pracownikom spokój i wypoczynek niezbędny do późniejszej sprawnej realizacji powierzonych zadań.