4,9 29 reviews

Offerte aanvragen

Vier tips voor het voorkomen van een botsing tussen het recht op privacy van je werknemers en het tracen van je bedrijfsvoertuigen

Als werkgever ben je aansprakelijk voor de schade die je werknemers tijdens werktijd en of het uitoefenen van hun werkzaamheden aanrichten. Ook heb je er voor te zorgen dat het dan geen lichamelijke ongelukken betreft, middels het toezien op naleving van diverse bij je branche passende veiligheidsvoorschriften, die je binnen je bedrijf laat gelden.

Echter zal je als bedrijfseigenaar die zijn werknemers gebruik laat maken van de aanwezige bedrijfsvoertuigen, ook er op willen toezien dat je bezit op de juiste manier ingezet wordt. Daartoe kan je gebruik maken van een track and trace auto systeem van Linqo, waardoor je precies kan zien op welke locatie je werknemer zich bevindt. Helaas kan hij deze handeling als een inbreuk op zijn recht op privacy ervaren, hetgeen je voor het dilemma van het vinden van een juiste balans, kan plaatsen. Vandaar dat ik je in deze blogpost drie tips geef hoe je een dergelijk dilemma voorkomt.

Ontstaan van een (juridisch) knelpunt

Bij het in dienst nemen van een werknemer hou je hem enkele rechten en plichten voor, die uit het dienstverband voortvloeien. Zo heeft hij onder andere recht op:

  • een salaris;
  • medische zorg;
  • betaalde vakantiedagen; en
  • soms vanwege de aard van de werkzaamheden, de beschikking over een bedrijfsauto.

Hij zal om in aanmerking van deze voorzieningen te komen:

  • op een afgesproken tijdstip, gedurende enkele uren, per dag of in een afgesproken periode arbeid moeten verrichten; en daarbij
  • zich moeten houden aan de overige vaak contractueel vastgelegde verplichtingen.

De aan hem ten behoeve van zijn werkzaamheden ter beschikking gestelde bedrijfsgoederen zal hij bijvoorbeeld op de juiste manier moeten hanteren. Betreft het een auto dan mag jij als werkgever er van uitgaan dat het gebruikt wordt voor het doel waarvoor je het aan deze arbeider ter beschikking stelt. Indien je merkt dat het voertuig zonder je toestemming wordt ingezet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, kan je besluiten een track en trace systeem erin te installeren. Je werknemer kan dit dus zien als een inbreuk op zijn recht op privacy.

Wat registreert een GPS track en trace systeem

Met een gps track en trace systeem van Linqo kan je tot op parkeer niveau controleren waar je werknemer zich bevindt. Tevens stelt dit systeem je in staat zijn rijgedrag na te gaan.Je kan je voorstellen dat als je werknemer de wagen na werktijd ook voor privédoeleinden mag gebruiken hij deze registratie niet op prijs zal stellen.

Tips ter voorkoming van juridisch gekibbel tussen jou en je arbeider(s)

  1. Laat je werknemer weten dat er een gps track and trace systeem op de auto is geïnstalleerd die hij na werktijd kan uitschakelen;
  2. Zorg er voor dat het doel dat je dient met het plaatsen van dit systeem een rechtvaardige is. Dit zo geheten gerechtvaardig belang moet je niet op een andere wijze kunnen dienen. Heb je bijvoorbeeld een taxi service bedrijf dan rechtvaardigt het kunnen sturen van een taxi die get dichts in de buurt is van een klant het plaatsen van een dergelijk systeem. Wil je weten of je chauffeur in zijn vrije uren de buurlanden aandiet en je daarvoor benzine geld in rekening brengt, dan kom je in het grijze gebied terecht waarin deze controle ongeoorlooft kan zijn;
  3. Neem het hebben van een track en trace apparaat op in de voorwaarde in je arbeidsovereenkomst die handelen over je autopolicy. Zo weet een ieder waar men aan toe is;
  4. Maak het periodiek bespreken van de vastgelegde gegevens tot een agendapunt op vergaderingen binnen het bedrijf. Neem daarbij wel de gevoeligheid van bepaalde bedrijfs- of persoonlijke informatie in acht. Mocht een werknemer bijvoorbeeld de auto tijdens de dienst oneigenlijk hebben gebruikt, siert het een goede ondernemer dat onder vier ogen met hem of haar te bespreken. Zo voelt je arbeider zich niet voor schut geplaatst, hetgeen de sfeer binnen je bedrijf ten goede komt;

Met voorgaande tips hoop ik te voorkomen dat je ooit van een te erge bemoeienis met het privéleven van je werknemers wordt beschuldigd door het hebben van een gps systeem in je bedrijfsvoertuig. Je kan me altijd contacteren indien je hulp nodig hebt bij het implementeren van deze tips binnen je bedrijf.