4,9 29 reviews

Offerte aanvragen

Jak‌ ‌prowadzić‌ ‌ewidencję‌ ‌czasu‌ ‌pracy‌ ‌ kierowców‌ ‌za‌ ‌pomocą‌ ‌monitoringu‌ ‌GPS‌ ‌ pojazdów?‌

Monitoring floty zdecydowanie usprawnia pracę w każdym przedsiębiorstwie transportowym. Po wdrożeniu nowego systemu różnicę dostrzegają pracownicy każdego szczebla. Menedżerowie floty mogą szybciej reagować na nieprzewidziane zdarzenia. Kierowcy pozostają w stałym kontakcie z bazą, dzięki czemu mogą pracować, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo.

Systemy do monitoringu GPS pozwalają także na ewidencjonowanie czasu pracy. W ten sposób można z łatwością wywiązywać się z wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Dlaczego ewidencja pracy kierowców pojazdów jest ważna?

Dokładna ewidencja czasu pracy pozwala uniknąć dotkliwych kar finansowych. W przedsiębiorstwach transportowych kartę kierowcy należy odczytać co 28 dni. Wskazania tachografu nieco rzadziej – raz na 90 dni. W szczególnych sytuacjach może to być konieczne przed upływem pełnego okresu rozliczeniowego.

Informacje z karty kierowcy należy spisać:

  • przed ustaniem stosunku pracy lub przed upływem terminu umowy z kierowcą,
  • przed końcem terminu ważności karty kierowcy,

Dane z tachografu wymagają wcześniejszego odczytu:

  • kiedy pojazd zmienia właściciela,
  • przed wycofaniem pojazdu z tachografem z użytkowania,
  • kiedy tachograf funkcjonuje wadliwie, jednak można odczytać z niego dane.

W obu przypadkach odczyt będzie także konieczny, kiedy pojawi się ryzyko utraty danych lub na wniosek uprawnionego do wydawania takich zaleceń organu.

Na podstawie powyższych dokumentów można obliczać należne wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia przysługujące kierowcom. Systemy do monitoringu GPS pomagają także określić wymiar czasu pracy czy  ilość przepracowanych nadgodzin w przypadku użytkowania pojazdów z ładunkiem do 3,5 tony.

System monitoringu GPS może prowadzić ewidencję czasu pracy w sposób automatyczny.

Podstawową zaletą monitoringu floty jest odciążenie pracowników w centrali. Niegdyś, aby działać zgodnie z prawem, trzeba było zaplanować dodatkowe zjazdy pojazdów na bazę. Wszystkie dane były spisywane ręcznie. Trudno było uniknąć pomyłek i nieprawidłowości.

System do monitorowania pojazdów może odczytać informacje z karty kierowcy i tachografu w z góry zaplanowanych przedziałach czasowych lub na wyraźne żądanie użytkownika. Co ważne, może to zrobić zdalnie, także wtedy, kiedy pojazd jest w ruchu.

Monitoring pojazdów odróżnia jazdę prywatną od służbowej.

Udostępnianie pojazdów pracownikom w celach prywatnych jest dość powszechną praktyką. Takie przejazdy wymagają jednak osobnego rozliczenia i zdecydowanie nie są wykonywane w godzinach pracy. Monitorując flotę z łatwością odróżnisz przejazdy prywatne od służbowych. Nie będziesz mieć także trudności z ukróceniem samowoli swoich podwładnych, jeśli chcieliby wykorzystać pojazdy bez Twojej zgody.

Z monitoringiem floty możesz śledzić efektywność swoich pracowników.

Inwestując w dobry monitoring GPS, zyskasz jasne informacje o godzinach pracy Twoich kierowców. Zarejestrujesz ewentualne opóźnienia i przekroczenia norm dotyczących maksymalnej ilości przepracowanych godzin. Zobaczysz też, czy Twoi pracownicy działają efektywnie. Dzięki temu łatwiej będzie planować trasy przejazdów i udzielać osobom zatrudnionym profesjonalnych wskazówek.